THÔNG TIN GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI

TỔNG ĐÀI LẮP ĐẶT INTERNET CÁP QUANG FPT TRẢNG BOM

Hotline: 0914 733 633

 Khuyến Mãi SỐC chỉ trong tháng này

     Khuyến mại  Gói F7 16Mbps giảm còn 150.000đ/tháng

     Khuyến mại  Gói F6 22Mbps giảm còn 160.000đ/tháng

Khuyến mạiCOMBO gồm internet 16MbpsTruyền hình FPT giá 180.000đ/tháng

 

PHỤC VỤ 24/7 CẢ NGÀY NGHỈ - GIỜ NGHỈ

F7 (6 Mbps)

F7 (6 Mbps)

 • Băng thông: 16 Mbps
 • Cước trọn gói: 150.000₫/tháng Khuyến mại
 • Phí hòa mạng: 300.000₫
 • Miễn phí Modem Wifi
 • Miễn phí hòa mạng cho khách hàng trả trước 6T hoặc 12T

Xem thêm

F6 (10 Mbps)

F6 (10 Mbps)

 • Băng thông: 22 Mbps
 • Cước trọn gói: 160.000₫/thángKhuyến mại
 • Phí hòa mạng: 300.000₫
 • Miễn phí Modem Wifi
 • Miễn phí hòa mạng cho khách hàng trả trước

Xem thêm

F5 (16 Mbps)

F5 (16 Mbps)

 • Băng thông: 27 Mbps
 • Cước trọn gói: 200.000₫/thángKhuyến mại
 • Phí hòa mạng: 200.000₫
 • Miễn phí Modem Wifi
 • Miễn phí hòa mạng cho khách hàng trả trước

Xem thêm

F4 (22 Mbps)

F4 (22 Mbps)

 • Băng thông: 35 Mbps
 • Cước trọn gói: 240.000₫/tháng Khuyến mại
 • Phí hòa mạng: 200.000₫
 • Miễn phí Modem Wifi
 • Miễn phí hòa mạng cho khách hàng trả trước

Xem thêm

F3 (27 Mbps)

F3 (27 Mbps)

 • Băng thông: 45 Mbps
 • Cước trọn gói: 240.000₫/tháng Khuyến mại
 • Phí hòa mạng: 200.000₫
 • Miễn phí Modem Wifi
 • Miễn phí hòa mạng cho khách hàng trả trước

Xem thêm

F2 (32 Mbps)

F2 (32 Mbps)

 • Băng thông: 55 Mbps
 • Cước trọn gói: 400.000₫/tháng Khuyến mại
 • Phí hòa mạng: 200.000₫
 • Miễn phí Modem Wifi
 • Miễn phí hòa mạng cho khách hàng trả trước 6T hoặc 12T

Xem thêm

Fiber Business (45 Mbps)

Fiber Business (45 Mbps)

 • Băng thông: 60 Mbps
 • Cước trọn gói: 800.000₫/tháng
 • Phí hòa mạng: 1000.000₫
 • Miễn phí Modem Wifi
 • Miễn phí hòa mạng cho khách hàng trả trước 6T hoặc 12T

Xem thêm