Gói F5 - 27Mbps

Gói F5 - 27Mbps

F5 - Là gói dịch vụ tốc độ cao, phù hợp với các Khách hàng là học sinh, sinh viên tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu đường truyền internet tốc độ cao, tốc độ ổn định và đáp ứng hầu như tất cả các tiện ích trên mạng Internet hiện nay. Các ưu điểm của gói dịch vụ F5

Gói F6 - 22Mbps

Gói F6 - 22Mbps

F6 Là gói dịch vụ phù hợp với các Khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, sinh viên có nhu cầu về đường truyền internet ở mức vừa phải, tốc độ và chất lượng được đảm bảo cho hầu hết cho các tiện ích trên mạng internet.